Showing 1–12 of 17 results

ผ้าซิ่นย้อมครามสกลนคร เป็นผ้าผลิตขึ้นจากระบวนการธรรมชาติ ผ้าซิ่นหรือ ผ้าถุงย้อมคราม สกลนคร เรามีความภาคภูมิใจที่จะนำเสนอผ้าย้อมคราม ซึ่งมีลวดลายสวยงามที่แตกต่างกันออกไป และสืบทอดมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายของเรา และส่งต่อภูมิปัญญาท้องถื่นให้กับลูกหลานในปัจจุบัน

จะเห็นได้ว่า ลวดลายแต่ละชิ้นของผ้าจะมีความโดดเด่นพิเศษกันก็คือ ลายผ้าจากการคิดค้นลายจากธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น ลายต้นสน เลยนกยูง ลายกุหลาบ เป็นต้น ซึ่งแต่ละลายก็จะนิยมชมชอบของผู้สวมใส่ที่ชอบแตกต่างกัน


ผ้าซิ่นหรือผ้าถุง ผ้าทอมือ แบบ 2 ตะกอ ย้อมด้วยครามธรรมชาติ ขึ้นลายผ้าที่ถูกคิดค้นด้วยกลุ่มทอผ้าของหมู่บ้าน สำหรับร้านผ้าครามสกลนครของเรา มีผ้าย้อมครามทั้งแบบผ้าผืน และตัดเย็บแปรรูปให้เป็นผ้าแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ล้วนแต่เป็นผ้าที่ผลิตเองด้วยกระบวนการธรรมชาติทั้งหมด

ผ้าซิ่น หรือผ้าถุง เป็นผ้านุ่งของผู้หญิง มีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามท้องถิ่น ทั้งขนาด การนุ่ง และลวดลายบนผืนผ้า โดยมีการสวมใส่ในประเทศลาวและประเทศไทย โดยเฉพาะทางภาคเหนือและภาคอีสานของไทย
 
ผ้าซิ่นนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของหญิงไทย ในสมัยโบราณ การทอผ้าเป็นงานในบ้าน ลูกผู้หญิงมีหน้าที่ทอผ้า แม่จะสั่งสอนให้ลูกสาวฝึกทอผ้าจนชำนาญ แล้วทอผ้าผืนงามสำหรับใช้ในโอกาสพิเศษ เช่น งานแต่งงาน งานบวช หรืองานบุญประเพณีต่าง ๆ การนุ่งผ้าซิ่นของผู้หญิงจึงเป็นเหมือนการแสดงฝีมือของตนให้ปรากฏ ผ้าซิ่นที่ทอได้สวยงาม มีฝีมือดี จะเป็นที่กล่าวขวัญและชื่นชมอย่างกว้างขวาง และยังเป็นการบ่งบอกฐานะทางสังคม
 
ผ้าซิ่นของไทยมักจะแบ่งได้เป็นสองลักษณะ อย่างแรกคือ ผ้าซิ่นสำหรับใช้ทั่วไป มักจะไม่มีลวดลาย ทอด้วยผ้าฝ้ายหรือด้ายโรงงาน (ในสมัยหลัง) อาจใส่ลวดลายบ้างเล็กน้อยในเนื้อผ้า อีกอย่างหนึ่ง ผ้าซิ่นสำหรับใช้ในโอกาสพิเศษมักจะทอด้วยความประณีตเป็นพิเศษ มีการใส่ลวดลาย สีสันงดงาม และใช้เวลาทอนานนับแรมเดือน
 
ขนาดและลักษณะของผ้าซิ่นนั้นขึ้นกับฝีมือ รสนิยม ขนบการทอในแต่ละท้องถิ่น และยังขึ้นกับขนาดของกี่ทอด้วย การทอผ้าด้วยกี่หน้าแคบ จะได้ผ้าที่แคบ ผ้าซิ่นสำหรับใช้จริงจึงต้องนำมาต่อเป็นผืนให้กว้างขึ้น อย่างไรก็ตาม ผ้าซิ่นในปัจจุบันจะทอด้วยกี่หน้ากว้าง ไม่ต้องต่อผืนอย่างในสมัยโบราณอีกต่อไป
 
ผ้าซิ่นส่วนมาก มีโครงสร้างคล้ายกัน คือ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่
 
หัวซิ่น เป็นส่วนบนสุดของซิ่น ไม่นิยมทอลวดลาย บางแห่งใช้ผ้าขาวเย็บเป็นหัวซิ่น และเหน็บพกไว้ มองไม่เห็นจากภายนอก
ตัวซิ่น เป็นส่วนหลักของซิ่น อาจมีการทอลวดลายบ้างเล็กน้อยในลักษณะของลวดลายที่กลมกลืน ไม่ใช่ลายเด่น มักเป็นสีเดียวตลอด
ตีนซิ่น เป็นส่วนสุดของซิ่น ในบางท้องถิ่นนิยมทอลวดลายเป็นพิเศษ สำหรับตีนซิ่นโดยเฉพาะ แคบบ้าง กว้างบ้าง เช่น ซิ่นตีนจก ขณะที่ซิ่นของชาวอีสาน จะใส่ตีนซิ่นแคบ ๆ