ผ้าย้อมคราม ของแท้ สกลนคร ร้านผ้าผ้าคราม สกลนคร ผ้าย้อมครามของแท้ คุณภาพสินค้า

ร้าน “ผ้าคราม” สลกนคร

ผ้าย้อมคราม ของแท้ สกลนคร ร้านผ้าผ้าคราม สกลนคร ผ้าย้อมครามของแท้ คุณภาพสินค้า

งดงามฉบับของชุดไทย เรามีความภาคภูมิใจในผลงานและผลิตภัณฑ์ จากการร่วมแรง ร่วมใจของกลุ่มทอผ้าสมาชิกกว่า 70 คน

มั่นใจได้เลยว่ากระบวนการผลิต หรือแม้วัตถุดิบจาก ต้นคราม เราปลุกเอง ดูแลเอง และอีกหลายๆขั้นตอน ใส่ใจในรายละเอียด ทำด้วยความรัก และความเอาใจใส่

ผ้าครามที่ออกท้องตลาดจึงมีความงดงามอยู่ในตัวและเป็นเอกลักษณ์

กระบวนการทอมือของ ผ้าคราม

• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ •